2e zondag 40 dagentijd 28 febr

Zondag Reminiscere
Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd
,
zondag Reminiscere genoemd.Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6,                  waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’.
Bij de schikking
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst.
Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt.
Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.
Tekst voor de viering
Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt.
Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van.
Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.
In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien.
We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.
Hulpmaterialen • takje om bol op te pikkenGereedschappen

  • snoeischaar
  • draadschaar

Plantaardige materialen

  • uitgebloeid gras zoals pampasgras (Cortaderia selloana) of Miscanthus
  • een hyacintenbol met groeipunt
Werkwijze

  • Knip de graspluimen in korte stukjes.
  • Weef de pluimen in het weefsel.

De onderkant van de stukjes graspluim wijst naar het midden van de stip.

Zo ontstaat er een stralenkrans.

  • Duw onder in de hyacintenbol een takje.
  • Weef dit takje tussen het weefsel.