Clubnieuws en mededelingen

Nieuws van het bestuur                  

Plaatjes Zomer Zomer PlaatjePlaatjes Zomer De bronafbeelding bekijken

Corona virus, hervatten lessen

De ontwikkelingen van het coronavirus hebben het bestuur doen besluiten de lessen voorlopig even weer te stoppen totdat het ventilatiesysteem is geïnstalleerd. De planning hiervoor is vrijdag 9 oktober a.s.. Heet is dan de bedoeling dat we de vanaf maandag 12 oktober  weer opstarten tenzij de besmettingen in de gemeente Emmen nog verder uit de hand lopen

met daarbij de volgende maatregelen :

1.er mogen maximaal 6 personen in het computerlokaal aanwezig zijn   de groepen zullen dus worden opgesplitst. Dit gebeurt door de begeleiders, zij zullen hiervoor contact opnemen met hun leden.

2. de leden worden, met inachtneming van 1,5 mtr. over de plaatsen verdeeld en tussen de computer worden nog schermen geplaatst

3.de begeleider ontsmet met alcoholontsmetting de toetsenborden en schermen

4.bij binnenkomst wordt de temperatuur gemeten dmv een infrarood temperatuurmeter die met 1 cm. van het voorhoofd wordt gemeten.    Blijkt dat men verhoging heeft dan kan dit na 5 tot 10 minuten weer worden herhaald en als men dan nog verhoging heeft dan is het verstandig om niet deel te nemen aan de les.

5.bij binnenkomst wordt men verzocht de handen te ontsmetten dmv een ontsmettingsmiddel

6.Ook zal er ontsmettingsmiddel in het toilet staan

7.De ventilatie zal worden aangezet, waardoor er frisse (koude lucht) naar binnen komt. Dit betekent dat de leden worden verzocht warme kleding te dragen.

8.Het dragen van een mondkapje tijdens de hele les wordt niet verplicht, maar ten tijde van nabijheid van begeleider wordt men verzocht dit te gebruiken. Men dient echter zelf wel te zorgen voor eigen mondkapjes.

9.Ook voor handschoenen geldt dat het niet verplicht is, maar men moet dan wel zelf hiervoor zorgen.

Hoewel sommige van u deze maatregelen overbodig vinden willen wij wel alle mogelijke middelen inzetten ter bescherming van onze leden.

Indien de besmetting in de regio toeneemt dan kan alsnog weer worden besloten de lessen weer te stoppen.

De bronafbeelding bekijken

Nieuws van het Bestuur

Ineke Faasse uit de dinsdagavondgroep heeft aangegeven dat ze het secretariaat wel op zich wil nemen met ingang van 19 augustus.               Wij wensen haar veel succes.

Yvonne van Ooijen heeft ook aangegeven, zodra  iemand anders zich beschikbaar stelt, graag te willen stoppen als bestuurlid. 

Wij zoeken echter nog een voorzitter?  Wie komt ons versterken ?

 

Help Plaatjes en Animatie GIFs » Animaatjes.nl

Rabobank Clubsupport

Vanaf september is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de Rabobankclubsupportactie. 

Vanaf oktober kunnen leden, familie, buren en andere leden van de rabobank weer hun stem uitbrengen. Wij hopen natuurlijk op een groot aantal stemmen en zullen via de begeleiders weer informatie hierover verstrekken

 

Opzegging leden

Vanwege het corona virus en de angst voor besmetting hebben een aantal leden aangegeven te willen stoppen als lid van de club

Ook hebben een aantal leden vanwege het stoppen van een begeleider aangegeven te willen stoppen. Echter heeft deze begeleider aangegeven vanwege de situatie nog een paar maanden te willen doorgaan.

 

 

 

Nieuwe computers

Na de installatie van onze nieuwe computers zouden wij ook graag nieuwe gelijke beeldschermen willen. Het is de bedoeling om hiervoor  bij het stimuleringsfonds van de Rabobank een aanvraag in te dienen.

 

 

 

 

Automatische incasso

Het bestuur heeft op deze jaarvergadering aangegeven dat zij met ingang van 1 januari 2021 over gaat tot het automatisch incasseren van de contributie. De leden moeten hiervoor wel zelf toestemming geven. Binnenkort zult u hierover meer informatie ontvangen..

De bronafbeelding bekijken
Privacy verklaring AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming|)

 

Onder de pagina vereniging vindt u het privacy regelement van onze vereniging

 
 Mutatie Leden
Wijzigingen van adressen(email en huis) en aan – en afmeldingen van leden, moeten zo spoedig mogelijk doorgegeven worden.
Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in de computerruimte
Deze kunnen in het bakje voor het bestuur gelegd worden.
 

Computercafé

Iedere eerste zaterdag van de maand is er van 14.00 tot 15.00 uur voor leden en belangstellenden gelegenheid om op afspraak , onder het genot van een kopje koffie, voor vragen en informatie over uw computer of onze computerclub

 

 Na een cursus eigen website maken is er een groepje ontstaan onder leiding van Jan Martin Krikken die de website van de computerclub onderhoudt.
Zij hebben ieder hun eigen pagina die door hen wordt beheerd.

vragen en opmerkingen omtrent een pagina kunt u dus bij hen terecht

Senior Web
Senior Web heeft voor iedereen een gratis nieuwsbrief.
Voor meer informatie klik hier