Clubnieuws en mededelingen

De bronafbeelding bekijkenNieuws van het bestuur          

Corona virus, hervatten lessen

 

Vanaf maandag 7 juni zijn de lessen weer opgestart. Echter wel met onderstaande regels zoals we die hadden vorig jaar hadden opgesteld mbt de coronacrisis.

 

Het ventilatiesysteem is inmiddels geïnstalleerd, dus wij zijn er klaar voor

met daarbij de volgende maatregelen :

1.er mogen maximaal 6 personen in het computerlokaal aanwezig zijn   De groepen zijn hiervoor door de begeleiders in overleg met de leden opgesplitst.

2. de leden worden, met inachtneming van 1,5 mtr. over de plaatsen verdeeld en tussen de computer zijn plastic schermen geplaatst

3.de begeleider ontsmet met alcoholontsmetting de toetsenborden en schermen

4.bij binnenkomst wordt de temperatuur gemeten dmv een infrarood temperatuurmeter die met 1 cm. van het voorhoofd wordt gemeten.    Blijkt dat men verhoging heeft dan kan dit na 5 tot 10 minuten weer worden herhaald en als men dan nog verhoging heeft dan is het verstandig om niet deel te nemen aan de les.

5.bij binnenkomst wordt men verzocht de handen te ontsmetten dmv een ontsmettingsmiddel

6.Ook zal er ontsmettingsmiddel in het toilet staan

7.De ventilatie zal worden aangezet, waardoor er frisse (koude lucht) naar binnen komt. Dit betekent dat de leden worden verzocht warme kleding te dragen.

8.Het dragen van een mondkapje tijdens de hele les wordt niet verplicht, maar ten tijde van nabijheid van begeleider wordt men verzocht dit te gebruiken. Men dient echter zelf wel te zorgen voor eigen mondkapjes.

9.Ook voor handschoenen geldt dat het niet verplicht is, maar men moet dan wel zelf hiervoor zorgen.

Hoewel sommige van u deze maatregelen overbodig vinden willen wij wel alle mogelijke middelen inzetten ter bescherming van onze leden.

De bronafbeelding bekijken
Nieuws van het Bestuur

Ineke Faasse uit de dinsdagavondgroep heeft aangegeven dat ze het secretariaat wel op zich wil nemen met ingang van 19 augustus.       
Wij wensen haar veel succes.

Yvonne van Ooijen heeft ook aangegeven, zodra  iemand anders zich beschikbaar stelt, graag te willen stoppen als bestuurslid. 

Wij zoeken echter ook nog een voorzitter?  
Wie komt ons versterken ? 

De bronafbeelding bekijkenDe bronafbeelding bekijken

Rabobank Clubsupport

De Rabobankclubsupportactie heeft dit jaar € 450,57 opgebracht 

Alle stemmers hiervoor hartelijk dank

 

Mutatie Leden
Wijzigingen van adressen(email en huis) en aan – en afmeldingen van leden, moeten zo spoedig mogelijk doorgegeven worden.
Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in de computerruimte
Deze kunnen in het bakje voor het bestuur gelegd worden

 

Opzegging leden

Vanwege het corona virus en de angst voor besmetting hebben een aantal leden aangegeven te willen stoppen als lid van de club

Ook hebben een aantal leden vanwege het stoppen van een begeleider aangegeven te willen stoppen. Echter heeft deze begeleider aangegeven vanwege de situatie nog een paar maanden te willen doorgaan.

 

 

 

Na een cursus eigen website maken is er een groepje ontstaan onder leiding van Jan Martin Krikken die de website van de computerclub onderhoudt.
Zij hebben ieder hun eigen pagina die door hen wordt beheerd.

vragen en opmerkingen omtrent een pagina kunt u dus bij hen terecht

Home Gerard Nijhuis
Vereniging Gerhard Habers
Clubnieuws en mededelingen Gea Straub
Lessen Gea Straub
Reparatie en Installeer Jan-Martin Krikken
Evenementen Gea Straub
Fotografie Ton Huisman
Links Ton Huisman
Contact Jan-Martin Krikken
Symbolisch bloemschikken Gea Straub

 

 

Senior Web
Senior Web heeft voor iedereen een gratis nieuwsbrief.
Voor meer informatie klik hier