Clubnieuws en mededelingen

Nieuws van het bestuur


 
 

Afbeeldingsresultaten voor bewegende animatie spring is in the air

Jaarvergadering

De jaarvergadering van onze club vond plaats op vrijdag 6 april j.l om 14.00 uur in de Waag’nschuur van de Zandstrooiboerderij Burg. Osselaan 5 te Schoonebeek

Met ondersteuning van een PowerPointpresentatie werd het jaarverslag van de secretaresse en de penningmeester goedgekeurd door de leden.

Contributie : de leden zal worden gevraagd dit per kalenderjaar te voldoen en dus niet vooraf of achteraf.

Vanwege het 10 jarig bestaan was er in de pauze koffie/thee met gebak

Alma Ham heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter van onze vereniging

Het bestuur betreurt deze besluit maar wil Alma hartelijk danken voor de wijze waarop zij onze club heeft geleid de afgelopen twee en half jaar

Door het aftreden van onze voorzitter Alma Ham moest er een nieuwe voorzitter worden gezocht.
Tonnie Bronsema heeft aangegeven wel als bestuurslid te willen toetreden.
Binnen het bestuur zal worden gekeken hoe dit moet worden opgelost.

Nieuwe begeleiders
Wij zijn op zoek naar nieuwe begeleiders voor onze leden.
Hebt u enige computerkennis en zou u dit over willen dragen aan onze leden van 50 jaar en ouder neem dan contact op met één van onze bestuursleden of mail ons via ons mailadres
Nieuwe inlognaam website
Naast onze websitenaam www.computerclubschoonebeek50plus.nl kunt u nu ook naar onze website met de verkorte naam
www.ccs50p.nl
 
Meivakantie

De meivakantie in het noorden en midden van het land van
is van 28 april t/m 6 mei 2018.
In deze vakantie zal gewoon les worden gegeven, tenzij u met uw begeleider anders besluit.
Het bestuur gaat ervan uit dat er in principe 40 lessen per jaar worden gegeven
Voor overige vakanties in 2018 klik hier

 Mutatie Leden
Wijzigingen van adressen(email en huis) en aan – en afmeldingen van leden, moeten zo spoedig mogelijk doorgegeven worden.
Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in de computerruimte
Deze kunnen in het bakje voor het bestuur gelegd worden.
Computercafé
Eén keer per maand willen wij informatie verstrekken aan clubleden en belangstellenden, onder het genot van een kopje koffie of thee, over het gebruik, de programma’s of storingen van de computer of een demonstratie van een computerprogramma te bekijken.
De eerstvolgende opening van het computercafé is op :
zaterdag 5 mei 
van 14.00 tot 15.00 uur.
De service van reparatie en installatie van programma’s op uw computer is alleen voor leden. Dit wordt ook op de pagina reparatie en installeerservice vermeld. computer-bewegende-animatie-0322
Website
Na een cursus eigen website maken is er een groepje ontstaan onder leiding van Jan Martin Krikken die de website van de computerclub onderhoudt.
Zij hebben ieder hun eigen pagina die door hen wordt beheerd.

Voor vragen en opmerkingen omtrent een pagina kunt u dus bij hen terecht.

Home Gerard Nijhuis
Vereniging Bestuur Gerhard   Habers
Clubgebouw Gerard Nijhuis
Contact Jan  Martin Krikken
Lidmaatschap Ton Huisman
Clubnieuws en mededelingen Gea Straub
Lessen Ton Huisman
Hoe werkt een computer Jan Martin Krikken
Reparatie en Installeerservice Jan Martin Krikken
Evenementen Gea Straub
Links Ton Huisman
 
Jaarmarkt
Op 23 augustus hebben een aantal bestuursleden en begeleiders met een kraam op de jaarmarkt in Schoonebeek gestaan om nieuwe leden te werven.
Er was veel animo en ook bleken er een redelijk aantal potentiële leden voor onze club
Per 1 november hebben wij beide beginnersgroepen samengevoegd
Specifieke cursussen
Begin volgend jaar willen we ook bekijken of er belangstelling is voor specifieke cursussen  o.a. een cursus Word 2016, Exel 2016  of PowerPoint 2016, cursus zelf je eigen kaartjes maken
Dit zullen dan één of meerdere lessen zijn per cursus.
Meer over deze cursussen zal na de volgende begeleidersvergadering worden vermeld op deze pagina.
 
Nieuwe groepen

Vanwege de grootte van de maandagmorgen en donderdagmiddaggroep is in overleg besloten deze samen te voegen. Deze groep komt nu elke week samen op
Donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
In deze groepen zijn nog 2 plaatsen beschikbaar

Bestuurs-en begeleidersvergadering
Op vrijdag 23 maart a.s. om 12.45 uur

14.00 uur
vergadering bestuur met begeleiders.
Hebt u nog een agendapunt voor het bestuur of de begeleiders laat het zo spoedig mogelijk weten.
Ook willen we graag weten wat u nog zou willen behandelen in een cursus
.
agenda
Windows 10
Op alle computers is inmiddels windows 10 geïnstalleerd.  Onze begeleiders zullen, afhankelijk van de behoefte van de groep, hier aandacht aan besteden. Hiervoor is een korte beschrijving beschikbaar welke gebruikt zal worden in de lessen. Wilt u zelf over deze cursus beschikken dan kunt u deze voor € 5 aanschaffen
animaatjes-computers-5593148
Senior Web
Senior Web heeft voor iedereen een gratis nieuwsbrief.
Voor meer informatie klik hier