Clubnieuws

 
Corona virus, hervatten lessen

Ondanks dat de regels miv 12 november weer zijn aangescherpt denken wij nog veilig te kunnen lesgeven met de opgestelde regels. Echter wordt dit wel in overleg met de leden gedaan en is ieder is zelf verantwoordelijk.
Voor de begeleiders wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd en voor leden bij binnenkomst en vertrek

Vanaf maandag 7 juni zijn de lessen weer opgestart. Echter wel met onderstaande regels zoals we die hadden vorig jaar hadden opgesteld mbt de coronacrisis m.u.v. de temperatuurmeting.

Het ventilatiesysteem is inmiddels geïnstalleerd, dus wij zijn er klaar voor

met daarbij de volgende maatregelen :

1.er mogen maximaal 6 personen in het computerlokaal aanwezig zijn   De groepen zijn hiervoor door de begeleiders in overleg met de leden opgesplitst.

2. de leden worden, met inachtneming van 1,5 mtr. over de plaatsen verdeeld en tussen de computer zijn plastic schermen geplaatst

3.de begeleider ontsmet met alcoholontsmetting de toetsenborden en schermen werkplek en armleuningen

4.bij binnenkomst wordt de temperatuur gemeten dmv een infrarood temperatuurmeter die met 1 cm. van het voorhoofd wordt gemeten.    Blijkt dat men verhoging heeft dan kan dit na 5 tot 10 minuten weer worden herhaald en als men dan nog verhoging heeft dan is het verstandig om niet deel te nemen aan de les.

5.bij binnenkomst wordt men verzocht de handen te ontsmetten dmv een ontsmettingsmiddel

6.Ook zal er ontsmettingsmiddel in het toilet staan

7.De ventilatie zal worden aangezet, waardoor er frisse (koude lucht) naar binnen komt. Dit betekent dat de leden worden verzocht warme kleding te dragen.

8.Het dragen van een mondkapje tijdens de hele les wordt niet verplicht, maar ten tijde van nabijheid van begeleider wordt men verzocht dit te gebruiken. Men dient echter zelf wel te zorgen voor eigen mondkapjes.

9.Ook voor handschoenen geldt dat het niet verplicht is, maar men moet dan wel zelf hiervoor zorgen.

Hoewel sommige van u deze maatregelen overbodig vinden willen wij wel alle mogelijke middelen inzetten ter bescherming van onze leden.

De bronafbeelding bekijken
Nieuws van het Bestuur

Nieuwe leden en nieuwe begeleider

Eise van der Spoel heeft aangegeven les te willen geven aan een groep nieuwe leden van 7 personen. Zij hebben op woensdag 4 november een introductieavond gehad en zijn gestart op donderdagvond  11 november om 19.00 uur.

Wij zijn erg blij met onze nieuwe begeleider en wensen hem en zijn groep veel succes

Daarnaast is er één nieuw lid aan de donderdagmorgengroep van Ton toegevoegd.

Yvonne van Ooijen heeft ook aangegeven, zodra  iemand anders zich beschikbaar stelt, graag te willen stoppen als bestuurslid.

Wij zoeken echter ook nog een voorzitter?
Wie komt ons versterken ? 


See the source image

 

 

 

 

Rabobank Clubsupport

De Rabobankclubsupportactie heeft dit jaar € 603,77 opgebracht

Een fantastisch resultaat wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken.

Alle stemmers hiervoor hartelijk dank

Mutatie Leden
Wijzigingen van adressen(email en huis) en aan – en afmeldingen van leden, moeten zo spoedig mogelijk doorgegeven worden.
Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in de computerruimte
Deze kunnen in het bakje voor het bestuur gelegd worden
 
Opzegging leden

Vanwege het corona virus en de angst voor besmetting hebben een aantal leden aangegeven te willen stoppen als lid van de club. We hebben hieralle begrip voor, maar hopen hen toch in de toekomst nog weer als lid te mogen begroeten

 
   
Na een cursus eigen website maken is er een groepje ontstaan onder leiding van Jan Martin Krikken die de website van de computerclub onderhoudt.
Zij hebben ieder hun eigen pagina die door hen wordt beheerd.

vragen en opmerkingen omtrent een pagina kunt u dus bij hen terecht

Home Gerard Nijhuis
Vereniging Gerhard Habers
Clubnieuws en mededelingen Gea Straub
Lessen Gea Straub
Reparatie en Installeer Jan-Martin Krikken
Evenementen Gea Straub
Fotografie Ton Huisman
Links Ton Huisman
Contact Jan-Martin Krikken
Symbolisch bloemschikken Gea Straub
 
Web
Senior Web heeft voor iedereen een gratis nieuwsbrief.
Voor meer informatie klik hier