Opgaveformulier lidmaatschap

Via dit formulier kunt u zich opgeven als lid van de Computerclub Schoonebeek 50plus.
U dient alle velden in te vullen om een opgave te kunnen doen.  Heeft u vragen vul dan eerst het contactformulier in met de vraag.

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de Computerclub Schoonebeek 50plus.

Door het invullen en verzenden van dit formulier geeft u zich op als lid van de Computervereniging Schoonebeek 50plus en blijft minimaal lid van de vereniging tot 1 september a.s.
Hierdoor bent u ook contributie verschuldigd. Dit dient per jaar vooraf betaald te worden (€ 100,00).  U mag ook vooraf per halfjaar (€ 50,00) of kwartaal betalen (€ 25,00). Bij het in gebreke blijven kan men als lid geschrapt worden.
Wordt u lid in het lopende jaar zal de contributie berekend worden aan de hand van het aantal maanden.

Opzeggen dient u voor 1 juli schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te doen.

Vermeld a.u.b. de dag en jaar bij betaling van uw lidmaatschap. Denk ook eens aan het aanmaken van een automaatje in uw telebankpakket.

Bankreknr: NL02RABO0102980845
o.v.v. Comp.Club Schoonebeek 50plus

Scroll naar boven