Lidmaatschap

Als u het leuk vindt om met computers om te gaan maar u er nog niet zo veel van weet, kunt u lid worden van onze vereniging. Behalve computerkennis op doen is ook gezelligheid van belang. Tijdens de lessen nemen we tijd voor een gezamenlijke kop koffie of thee. We lopen dan even weg van de computer en gaan gezellig om de grote tafel zitten om de ‘spanning en druk te laten wegvloeien’.
Een andere reden om lid te worden kan zijn dat we als vereniging de leden ondersteunen bij aanschaf en onderhoud van de computer. Mocht u een probleem met de computer hebben kunt u gebruik maken van de ‘reparatie- en installeerservice’ van de vereniging. Tegen een geringe vergoeding nemen een aantal technische mensen uw computer onderhanden en wordt deze weer helemaal werkend en up-to-date gemaakt.

Lidmaatschap
U kunt lid worden door het opgaveformulier in te vullen dat op deze website staat. Het lidmaatschap gaat in op de dag dat u zich aanmeldt en duurt in ieder geval tot 1 januari.
Klik hier voor het opgaveformulier: KLIK

Contributie
De contributie bedraagt € 100,00 per jaar. U kunt het bedrag in één keer betalen of per kwartaal(€ 25,00) en per half jaar(€ 50,00). De contributie betaalt u vooraf. Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u over het volle aantal maanden dat u lid bent,(€ 10,00) per maand.

De opzegging van het lidmaatschap doet u vóór 1 juli van het jaar. U kunt die opzegging doen door het invullen van de AFMELDINGSKAART, die u vindt in de servicebar in het computerlokaal. Die kaart levert u in bij uw begeleider. Deze zorgt dat de afmelding bij het secretariaat van het bestuur komt.

Scroll naar boven